Fugt i bygninger

kr. 9.900,00
(ekskl. moms)
kr. 12.375,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Erik Brandt
Tommy Bunch-Nielsen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
24.09.2019 08:00-21:00
25.09.2019 08:00-16:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Fugt i bygninger er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Kurset giver dig indgående indsigt i fugttekniske forhold, herunder fugt i luft, fugt i materialer og konstruktioner, fugttransport etc.

Obs! Kurset afholdes over to dage inkl. overnatning.

Vi viser praktiske eksempler på løsning af fugttekniske opgaver, fx vedrørende kældre, gulve, tage, badeværelser og skimmelproblemer. Du vil herunder blive orienteret om undersøgelsesmetoder og måleudstyr, om hvordan problemer kan forebygges og om hvordan skader kan afhjælpes.

Kurset sætter dig i stand til at vurdere en bygnings fugttekniske forhold fra kælder til kvist ud fra en praktisk synsvinkel og i overensstemmelse med gældende regler og viden. Vi lægger vægt på dialog, herunder med mulighed for at drøfte fugtproblemer fra jeres egne sager.

Målgruppe
Kurset henvender sig til byggeteknikere, arkitekter og ingeniører m.fl. som skal tage stilling til fugttekniske problemer ved projektering, tilsyn eller tilstandsvurdering.

Vores kursister siger:
"Begge foredragsholdere var helt fantastiske, rigtig godt gået!!"
"Gennemgangen af deres egne sager og erfaringer var gode"
"Trods mange års erfaring med skimmelsvamp og bygninger, fik jeg bygget ovenpå min egen viden og erfaring, således at vi kan rådgive vore kunder endnu bedre. Der er generelt en god faglig tyngde i Byggecentrums (red: Molios) kurser".
"Super kompetente og engagerede undervisere."
"I var begge meget inspirerende og dejlige fagkompetente personer, fremlagde tingene i en rolig og munter tone. TAK for et godt kursus."
"De to undervisere var yderst kompetente og meget vidende i det rent faglige stof."
"De to undervisere kender tydeligvis hinanden meget godt og deres indbyrdes vittigheder, ironi osv. er helt klart et plus for oplæggenes liv."
"Meget kompetente undervisere. Der bliver givet brugbare svar støttet af gode argumenter til alle spørgsmål."
"Dejligt med super kompetente undervisere, der virkelig har erfaring, stor ros til dem."
"Godt med nogle konkrete problemstillinger, som underviserne selv har været involveret i"
"Meget højt fagligt niveau hos begge undervisere - de kender deres stof".

Undervisere
Seniorforsker Erik Brandt, SBi
Direktør Tommy Bunch Nielsen, BUNCH BYGningsfysik

Fagkoordinator
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik Tina Priess Østergaard, Rambøll.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00.

Prøve
På kurset indgår en multiple choice test. Denne test er frivillig, men ønsker du at gå op til den afsluttende eksamen på Bygningsfysikuddannelsen skal prøven være bestået.

Baggrund
Fugt er den hyppigste årsag til skader i bygninger, og kan både give problemer med nedbrydning af materialer og give anledning til vækst af skimmelsvampe. Fugten kan stamme fra byggefugt, opstigende grundfugt, utætheder i badeværelser og tage, forkert udførte konstruktioner m.v.

Priser og rabatordninger
Prisen er 9.900 kr. ekskl. moms pr. modul. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (7 fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen kr. 66.000 ekskl. moms - kontakt da Molio Kurser på tlf. 70120600.

Rabatter kan ikke kombineres.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.
Program

1. dag
Kl. 8.45Ankomst - kaffe/te

Kl. 9.15
Velkomst
Formulering af egne ønsker til kursusindhold og fugtquiz

Kl. 9.45
Grundlæggende begreber, fugt i luft
V/Erik Brandt

Kl. 10.15
Gruppeopgave 1 (anvendelse af fugtdiagram)

Kl. 10.40
Pause - kaffe og te

Kl. 10.55
Opgavegennemgang

Kl. 11.10
Fugt i byggematerialer
V/Erik Brandt

Kl. 11.40
Dampspærre og fugtspærre
V/Erik Brandt

Kl. 12.10
Frokost

Kl. 13.10
Beregning af fugt- og temperaturforhold inkl. MATCH
V/tommy Bunch-Nielsen

Kl. 14.00
Fugt i gulve
V/Erik Brandt

Kl. 14.45
Pause - kaffe/te

Kl. 15.10
Måleinstrumenter & metoder
V/Erik Brandt/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 15.50
Fugt og krybekældre
V/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 16.35
Pause

Kl. 16.45
Ældre kældre
V/Erik Brandt

Kl. 17.30
Gruppeopgave 2

Kl. 18.00
Gennemgang af gruppeopgave

Kl. 18.15
Middag

Kl. 20.00
Fremlæggelse og diskussion af egne fugtproblemer

2. dag

Kl. 8.30
Skimmelsvampe - hvad er det? Vækstbetingelser, indflydelse på helbredet? Undersøgelsesmetoder
V/Erik Brandt/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 9.15
Skimmelsvampe - fortsat
Erfaringer fra praktiske undersøgelser. Udbedring. Forebyggelse
V/Tommy Bunch-Nielsen/Erik Brandt

Kl. 10.30
Pause - kaffe/te

Kl. 10.50
Tagkonstruktioner (generelt)
V/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 12.00
Frokost

Kl. 13.00
Skråtage (undertage)
V/ Tommy Bunch-Nielsen & Erik Brandt

Kl. 13.45
Vådrum lette og tunge
V/Erik Brandt

Kl. 14.455
Pause - kaffe/te

Kl. 15.00
Facader, fuger, vinduer
V/Erik Brandt/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 15.30
Prøve

Kl. 16.30
Kursus slut
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.